test1 test2

”TRIUNGHIUL COMUNICĂRII”

Proiectul, dezvoltat de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Asociația  PROF-ED, se derulează în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație „Comitetul CIVITAS“, parteneriat inițiat de PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București.

Tema proiectului o constituie dezvoltarea competentelor de comunicare și de profesionalizare a activității cadrelor didactice, pentru a-și îndeplini cu succes rolul de formator în cadrul actului educațional.

Necesitatea proiectului constă în existența nevoii de perfecționare continuă a cadrelor didactice, care, la rândul lor, oferă elevilor un mediu educațional competent. O societate modernă presupune că dascălii sunt factori-cheie într-o strategie de dezvoltare socio-economică. Pentru a-și îndeplini cu succes rolul social, este necesar ca personalul didactic să fie foarte bine pregătit, să răspundă provocărilor unei societăți moderne, bazate pe cunoaștere, să se perfecționeze pe parcursul întregii cariere didactice. Se impune, de asemenea și schimbarea imaginii actuale, în plan social, a profesiei de cadru didactic și pentru a atrage în sistem absolvenții învățământului superior.

Comunicarea între cadrele didactice, personalul inspectoratului școlar și elevi constituie, de multă vreme, o preocupare de bază a organizației noastre și, căutând soluții inovatoare, contribuim la creșterea calității actului educațional prin promovarea formării profesionale continue de calitate.

Principalele activități ale proiectului:

Selecția unui număr de 139 de cadre didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București, care să participe la cursuri de formare a competențelor de comunicare, parte componentă a formării continue.

Realizarea unei campanii de promovare a proiectului.

Campanie de conștientizare în rândul elevilor pentru promovarea interesului de a deveni cadru didactic. Realizarea materialelor publicitare atât pentru componenta on-line, cât și pentru componenta promoțională (distribuirea unor pliante și afișarea unor autocolante).

Derularea unor serii de cursuri de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar bucureștean, pe teme precum dialogul social, comunicarea socială. Potrivit calendarului proiectului, cadrele didactice participante la sesiunile de formare vor realiza la nivelul unității de învățământ de unde provin, o activitate de informare a elevilor, în cadrul orelor de dirigenție, pentru a disemina informațiile dobândite la cursuri.

Activități de diseminare și valorizare: emisiune radio, articole în presa educațională,  prezentarea unei analize SWOT la nivelul fiecărei instituții partenere cu privire la rezultatele proiectului, analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor audio şi video aplicate grupului ţintă de către echipa de implementare.

Impactul proiectului

Impactul potenţial al proiectului atât asupra beneficiarilor direcţi (139 de cadre didactice și aproximativ 1000 de elevi – prin diseminare) cât şi a celor indirecţi (reprezentanți ai comunității locale, mass-media) se referă la stimularea implicării cadrelor didactice în cadrul unor activităţi extraşcolare, prin care aceştia îşi pot descoperi şi dezvolta înclinaţiile de comunicare eficientă, precum şi creativitatea în desfășurarea actului educațional, însoțit de elemente materiale: flayere, afișe etc.  

Impactul scontat este acela al răspândirii în mediul educațional a inițiativelor competiționale în domeniul comunicării, al extinderii la nivel municipal a demersului comun de conștientizare și responsabilizare față de necesitatea formării de competențe de concepere și organizare a unei lecții profesioniste, implicarea autorităților locale cu rol de conducere în gestionarea procesului de extindere a politicilor educaționale, în beneficiul nevoilor sistemului educațional, al elevilor și al pieței muncii, precum și determinarea viitorilor absolvenți de a accede la o carieră didactică.

 

OPINII ALE CURSANȚILOR

”O inițiativă foarte bună. E nevoie, mai ales în rândul cadrelor didactice, de un astfel de proiect. Pe

lângă ceea ce știm noi despre comunicare și despre dialogul social, am învățat lucruri noi, am învățat

cum să extindem comunicarea cu elevii, cu părinții, cu colegii noștri din alte unități, cu autoritățile –

fie ele ISMB, primărie sau alte instituții.” (Estera Ținteșan)

 

”Este un proiect care a îmbinat plăcutul cu utilul, în sensul că am cunoscut colegi noi, din toate sferele

de activitate educațională, de la grădiniță și școală generală, până la liceu. Am cunoscut un formator

minunat și, dacă primul curs – dialogul social – a fost interesant, cel de-al doilea, despre comunicare

și tehnici de identificare a intențiilor de manipulare, chiar și prin presă, a fost cu totul deosebit, mi-a

plăcut foarte mult.” (Alina Ardeleanu, profesor la Colegiul Tehnic Petru Maior, București, cursant)

 

”Proiectul a fost unul foarte folositor pentru toate cadrele didactice implicate; cu siguranță, ceea ce

am învățat aici se poate aplica la nivelul unităților școlare unde ne desfășuram activitatea. Cursul ne-

a arătat că putem avea o relație de comunicare mai bună cu elevii, cu părinții, iar în special cei care

sunt diriginți vor putea folosi foarte bine la clasă informația dobândită. ” (Teodor Stanciu, Școala

Gimnazială nr. 13, București)

 

”Relaţionarea şi comunicarea sunt pârghii importante ale profesiei noastre .Ele asigură reuşita actului

educaţional, îmbunătăţind relaţia elev – părinte – cadru didactic – societate. Acest curs a împletit

perfect partea teoretică cu cea practică, fiind un curs interactiv, concentrat, structurat şi dirijat foarte

bine de formator. Am descoperit lucruri noi ce se pot spune despre comunicarea socială şi zvon ca

fenomen social. Interacţiunea umană şi comunicarea interumană sunt foarte importante, creează

oarecum dependenţă, născând comportamente, atitudini, sentimente pro sau contra. Toate acestea,

conştientizate în urma celor aflate la curs, au făcut să vedem importanţa acestui triunghi al

comunicării pentru acţiunea de cooperare în plan educaţional şi social.” (Mihaela Gabriela Luminare,

profesor la Şcoala Gimnazială Specială nr. 4, București, cursant)

 

Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0004 Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0015 Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0051 Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0136 Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0137 Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0191