Asociația PROF-ED s-a înființat în ianuarie 2014, la inițiativa unui grup de persoane care se implică activ și colaborează, de mai bine de 5 ani, în conceperea și derularea activităților și programelor educaționale pentru tineri și adulți.

  • MISIUNE

Ne-am asumat misiunea de a  concepe, a desfășura și a promova  activități și proiecte educaționale și de pregătire profesională pentru tineri și adulți, ca parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții și pentru o mai bună integrare a acestora pe piața muncii.

  • OBIECTIVE

Promovarea educaţiei şi formării profesionale continue de calitate.

Promovarea bunelor practici în educaţia şi formarea profesională continuă.

Promovarea pe termen lung a (re)inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor, a şomerilor şi a altor categorii de persoane inactive

Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale tinerilor pentru integrarea lor pe piaţa muncii.

Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

  • ACTIVITĂȚI

Pregătirea și dezvoltarea de programe alternative de dezvoltare personală și formare profesională continuă.

Consultanță pentru o mai bună absorbție pe piața muncii.

Organizarea de cursuri, seminarii, simpozioane și alte forme de pregătire pentru tineri și adulți

Realizarea și difuzarea de instrumente și materiale didactice pentru formarea și educarea continuă.

Organizarea şi derularea unor campanii cu scop educativ, cultural şi în vederea dezvoltării profesionale a tinerilor şi adulţilor.

Elaborarea, editarea şi difuzarea de publicaţii, şi de alte materiale documentare scrise, audio, video sau electronice pentru a stimula și sprijini procesul de educaţie şi formare profesională continuă.